Archiwa kategorii: Polityka

Game over

8.40:58,6 ostrzeżenie systemu TAWS – PULL UP, PULL UP,
8.40:59,3 Odgłos zderzenia z drzewami,
8.41:00,3 krzyk drugiego pilota – Kurwa mać!
8.41:00,5 ostrzeżenie systemu TAWS – PULL UP, PULL UP,
8.41:02,0 komenda – odejście na drugi krąg!
8.41:02,7 Krzyk kapitana Kurwaaaa….

Czytaj dalej

Kacie czyń swą powinność

– Wprowadzić więź­nia!
– Tak, Mis­trzu – mówi Darth Kursk, prawa ręka Imper­a­tora Darth Kaczosa, spec­jal­ista od brud­nej roboty.
Do sali wprowadzają skutego i sponiewier­anego Dartha Migala. Pod­bite oko, rany, ubranie w strzę­pach. Widać wyraźnie, że nie obchod­zono się z nim jak z jajkiem. Zgro­madzeni mil­czą i czekają na słowa Imperatora.

Czytaj dalej

Wszyscy jesteśmy lewicowcami!

Sekre­tarz gen­er­alny Komu­nisty­cznej Par­tii Pol­ski (KPP), Towarzysz Grzegorz Napieralski spotkał się z swoim serdecznym druhem i przy­ja­cielem, Wielkim Wodzem, przy­wódcą Nar­o­dowo Soc­jal­isty­cznej Pol­skiej Par­tii Robot­niczej “Prawo i Spraw­iedli­wość” (NSPPR PiS), Towarzyszem Jarosławem Kaczyńskim. Czytaj dalej

Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu

Z masochistyczna przyjemnością oglądam czasem telewizję TRWAM. Czekam zwłaszcza na „telefony” do studia  od o. Rydzyka. Wspominam czasy PRL’u…..wydawałoby się, że niewiele już może mnie zadziwić w tej materii…..ale okazuje sie, że jeszcze za  mało widziałem. Teraz tam  dopiero się „dzieje”. Jest takie piękne przykazanie w Dekalogu: „nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu”. Ciekawe jak i u kogo oni wszyscy się spowiadają ?

Czytaj dalej